Mi pünkösd ünnepének lényege, mi a fő üzenete?

Isten Lelke már a teremtéskor ott lebegett a vizek felett és hozott a káoszba, zűrzavarba rendezettséget. Aztán ő vezette a prófétákat az Ószövetségben. Isten első szövetséges népe, a zsidóság húsvétkor az egyiptomi rabszolgaságból való szabadulást ünnepelte. A kereszténység húsvétkor Jézus halálon aratott diadalát, a feltámadását ünnepli. Ahogy templomunk homlokzatán a nagy molinón is látható, Jézus mondja: Feltámadtam, veletek vagyok.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Pünkösd szavunk a görög eredetű pentekoszté szóból ered, ötvenet jelent. Ez a zsidóságnak a második nagy ünnepe volt, aratási ünnep, az első termés felajánlása az Úrnak. A kereszténység pedig a harmadik isteni személy, a Szentlélek kiáradását ünnepli ekkor.

Ki is maga a „Szentlélek”?

Jézus kezdettől fogva úgy beszél Istenről, hogy ő szerető Atya, gondviselő. Számtalan természeti példát hoz, hogy hogyan viseli az Úristen mindenki gondját. Felkelti a napot jóknak és gonoszoknak, esőt ad igazaknak és rosszaknak. Istent nem egy hatalmaskodó, zsarnokoskodó úrnak kell elképzelnünk, hanem egy édesapának. Így tanítja meg az imádságot is, amivel azt is szeretné elmondani Jézus, hogy a mennyei Atya, öröktől fogva, a világ teremtése előtt gondolt el mindenkit, saját képére és hasonlóságára férfinak és nőnek. Jézus „születésével” tulajdonképpen ezt mutatja föl: hogy jó Isten képmásának, embernek lenni, minden korban, és minden körülmények között. Az ő megfogantatása is az Atya akaratából, a Szentlélek erejéből történt, és indult el Jézus emberi élete édesanyja, Mária szíve alatt.

A Szentlélek később is elkíséri Jézust?

Ha Jézus gyermekkori-történeteit valaki összegyűjti Lukács evangéliumából, lépten-nyomon azt veszi észre, hogy akik a közelében voltak, azokat mind-mind a Szentlélek vezette. S a felnőtt Jézus maga is a Szentlélek által hagyta magát vezettetni. Megkeresztelkedésekor nemcsak az Atya tanúskodik, amikor megmerül a Jordán folyóban, hanem egy galamb alakjában megjelenik már a harmadik isteni személy, a Szentlélek is. Jézus élete vége felé egyre többet kezd beszélni egy harmadik személyről.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Ha elmegyek az Atyához, más „Vigasztalót küldök nektek. Ő majd eszetekbe juttat mindent, és elvezet a teljes igazsághoz. Őt a világ nem kaphatja meg, de ti megkaphatjátok” – mondta az apostoloknak. Ezt a kérést teljesítették is az apostolok, amikor visszamentek Jeruzsálembe, s a Szűzanya körül összegyűlve várták a Szentlelket.

S végül a Szentlélek is egy természeti képben jelent meg az apostoloknak…

Pünkösd napján, szélzúgás közepette, lángnyelvek alakjába ereszkedett le az apostolokra, s töltötte be őket megvilágosító bölcsességgel, erővel, akik így el tudták magyarázni a történteket az őszintén érdeklődőknek. Az ötven nappal korábban keresztre feszített Jézust Isten feltámasztotta a halálból, és Ő küldte el a Szentlelket az apostoloknak. Aznap sok-sok nemzet képviselői voltak ott, mégis az egyszerű halászemberek tanúságtételét, mindenki a saját nyelvén hallhatta, mert – mint ebből is kiderült – a Szentlélek az egység megtestesítője is.

A Szentlélek hol galamb, hol tűzláng, hol szélzúgás formájában tűnt fel. De igazából a hatásából érezhető a jelenléte: mint például az áram, ami be van vezetve egy lakásba, de csak akkor tudjuk, hogy mit jelent, ha bekapcsoljuk a televíziót, a lámpát.

Az első pünkösdkor megkérdezték: mit tegyünk? Tartsatok bűnbánatot, keresztelkedjetek meg az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében – hangzott a válasz. Ezen a napon mintegy 3000-en keresztelkedtek meg. Így ez a nap – pünkösd – lett az egyház születésnapja.

Erre az ünnepre hogyan készülnek a hívek?
Ugyanúgy, mint annak idején a halászemberek: imádkozással. Akár úgy, hogy kikeressük a Bibliából Jézus szavait a Szentlélekkel kapcsolatban, vagy a Lélek megnyilvánulásait leíró eseményeket és elgondolkozzunk ezeken. Katolikusok imádkozhatják a Szentlelket hívogató litániát, vagy Jézus anyjához a dicsőséges szentolvasó 3. tizedét: „Aki nekünk a Szentlelket elküldte”.

A Magyarok Nagyasszonya templomában van valamilyen egyedi jelkép, amit pünkösd idején használnak?
Templomunkban pünkösdre a híres ökumenikus templom, Taize Szentlelket ábrázoló képét tesszük ki az oltár közelébe, de bárki saját lakásában is kitehet egy pünkösddel kapcsolatos képet egy szál gyertyával, kis piros virággal.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

A templomokban a liturgia során ilyenkor a Szentlélek színe jelenik igazán meg: a papok piros színű miseruhát öltenek, ami a lángnyelvek megjelenését idézi. A piros szín másrészt a tanúságtételben erősít meg bennünket, a vérig való tanúságtételekre, a mártíromságra emlékeztet.

Aki szeretne még hosszabban ünnepelni, azt szeretettel várják pünkösd hétfőjén, Máriaremetén a templomkertbe a „Karizmák ünnepére”. Itt a park tele lesz a legkülönfélébb sátrakkal, ahol a kisebbektől kezdve az idősebbekig mindenki megtalálhatja a neki tetsző programot, mert a Szentlélek nemcsak a tudás, bölcsesség, bátorság, hanem a találékonyság és öröm Istene!

Szívből kívánom, hogy mindenki egyre jobban rátaláljon, és Vele a hétköznapjai is boldogabbak legyenek!