A 2023-as esztendő Petőfi-emlékév a költő 200. születésnapja tiszteletére. Ugyanakkor Petrovics Sándor nem január elsején született… Mit tudunk születéséről?

Pontos dátumot nem tudunk, azért nem, mert a XIX. század elején anyakönyvi kivonat nem létezett, legalábbis Kiskőrös-Kiskunfélegyháza környékén biztosan nem. Még az sem teljesen egyértelmű, hogy honnan, melyik említett településről szállították a kis Sándort keresztelési helyére, a kiskőrösi templomhoz. Ebben a korszakban a születést követően általában vártak pár napot, mert akkortájt sajnos gyakran előfordult, hogy a kisgyermek pár napon belül elhunyt. Szerencsére végül ez nem következett be, így születési nevén Petrovics Sándort 1823. január elsején a kiskörősi templomban keresztelték meg.

Január elseje egy kultikus időpont, amit maga később Petőfi Sándor is gyakran hangsúlyozott, s ez a dátum szerepel többek között iskolai beiratkozási könyvében is. De ettől függetlenül biztosra vehető, hogy Petőfi december utolsó napjaiban született.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc Ratzky Rita irodalomtörténész szerint csak az egy biztos, hogy január elsején keresztelték meg Sándort

Mi minden köti Petőfi Sándort Józsefvároshoz?

A lánglelkű költőnk 1839 tavaszán a Pesti Magyar Színháznál lett statiszta, amely a mai Múzeum körút és Rákóczi út sarkán állt. A teátrumot 1840-től hívták Nemzeti Színháznak, egykori helyén ma emléktábla áll.

Pár évvel később, 1843 júliusában Fekete Lajos barátjához költözött az akkori Stáczió (ma Baross) utca 7. szám alá. Kicsit később, 1844 júliusától szeptemberig Petőfi együtt lakott Vahot (Vachott) Imrével, a közeli Múzeum körút 8. szám alatt.

Petőfi egy levelében arról is beszámolt, hogy 1847 nyarán Nagyszalontán járt Arany Jánosnál, majd Pestre érve az akkori Kerepesi (ma Rákóczi) úton a Fehérló fogadóban szállt meg, amely egyébként Hild József tervei alapján 1831-ben épült.

Azt pedig szinte mindenki tudja, hogy 1848. március 15-én a Magyar Nemzeti Múzeum épülete a forradalom és szabadságharc egyik fontos színhelye volt, de azt már kevesebben, hogy Petőfi itt nem szavalta el a Nemzeti dalt.

Hogyan születhetett meg mégis az az emléktábla a Magyar Nemzeti Múzeumnál, amely még ma is azt állítja, hogy itt szavalta el Petőfi a Nemzeti dalt?

A félreértés alapja egy képzőművészeti ábrázolás lehetett. Ezen Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőzetén áll és nagy lendülettel mond valamit. Hogy mit? Petőfi 1848-as naplójából kiderül, hogy márciusban 15-én négy-öt helyen szavalta el a Nemzeti dalt, többnyire egyetemeken, diákoknak, de a Nemzeti Múzeumnál nem. Itt csupán beszédet mondott.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Vannak esetleg olyan költeményei, amelyeket a VIII. kerület ihletett? Vagy amelyekről tudni, hogy itt születtek?

Sajnos konkrétan ilyen verskeletkezési aláírás, verscím nincs, de ez a város, városrész kávéházaival, múzeumaival fontos volt számára, ahogyan sok más korabeli írónak, költőnek is.

Szendrey Júlia, Petőfi özvegye utolsó éveit a Horánszky utcában töltötte. Hogyan került ő éppen ebbe az utcába?

A segesvári csatát követően Szendrey Júlia sokáig kereste, kerestette férjét. De egy idő után fel kellett ezt adnia, s ki kellett találnia, hogyan tovább. Egy ideig a Garay Jánoséknál lakott a Ferenciek terénél, és ott találkozott egy társaságban második férjével, Horvát Árpáddal 1850-ben. Hamarosan össze is házasodtak, négy gyermekük született, közülük egy fiatalon meghalt. Két fiúk és egy lányuk felnőtt, az utóbbinak, Horvát Ilonának nagyon hálás lehet az utókor, mert megőrizte Szendrey Júlia tárgyait, emlékeit, amelyek a mai napig megmaradtak.

Szendrey Júlia több volt, mint Petőfi özvegye

Júlia azonban beteg lett, s nem bírt tovább élni Horvát Árpáddal. Júlia édesapja támogatta lányát, akinek egy szobát bérelt a Zerge (ma Horánszky) utcában, ahol Júlia 1868-ban hunyt el. A Horánszky utcában alakját kezdeményezésemre ma emléktábla őrzi. Szendrey Júliát sokan csupán Petőfi özvegyeként ismerik, de fontos szerepet töltött be a magyar női irodalom megteremtésében, többek közt Andersen-meséket fordított, verseket, prózai elbeszéléseket írt.