A Fiumei úti sírkert 1849-es megnyitását követően a temető keleti határán található 52-es parcella feltöltése 1875-ben kezdődött meg. Azóta sokszor volt ott temetkezés. A parcella használati joga 2003 végén a Honvédelmi Minisztériumhoz került azzal a céllal, hogy ott a missziós küldetések alatt, illetve a szolgálatuk teljesítése közben hősi halált halt katonák, valamint a Magyar Honvédség halottjai kapjanak végső nyughelyet. 2010. április 7-én a Honvédelmi Minisztérium katonai tiszteletadással központi katonai temetővé és kegyeleti hellyé avatta a Fiumei úti nemzeti sírkert 52-es parcelláját, a honvédség halottai és hősi halottai végső nyughelyét.

A parcella 2012-ben tovább bővült, amikor a VIII. részt kijelölték az első és második világháború kiemelkedő katonáinak temetési helyévé. Szintén az 52-es parcellán belül alakították ki a világháborúkban hősi halált halt, és azóta ismeretlen helyen, jeltelen sírban, vagy méltatlan körülmények között nyugvó magyar katonák hősi temetőjét. A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum szakmai irányításával 2020-ban a parcella új, modern arculatot nyert – ismertette a Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

A Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézete és Múzeuma szakmai irányításával új és modern arculatot nyert parcella híven őrzi és hirdeti a magyar katona emlékét, és „A hazáért mindhalálig!” jelmondatban megfogalmazott hazaszeretetét és áldozatvállalását

– emelte ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter ünnepi beszédében.