A nemzeti gyászhoz illően az időjárás is borongós, esős lett idén október 6-án. A józsefvárosi polgári oldal az aradi tizenháromról, illetve Batthyány Lajosról a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben emlékezett meg. Nagyjaink végső nyughelyén az iskolai csoportok is egymást váltották ezen a napon. A Kossuth mauzóleumban Sántha Péterné felidézte Damjanics János imáját, amit kivégzése előtti éjszaka jegyzett le feleségének Emíliának vigasztalásul.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

„Áldd meg a szegény szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot!”

„Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni. Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen”

Főhajtás és koszorúzás a Nemzeti Sírkertben

Az Aradon kivégzett tábornok szavai után a jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, majd Kocsis Máté, Józsefváros országgyűlési képviselője és Vörös Tamás, a Józsefvárosi Fidesz frakcióvezetője koszorút helyeztek el a szarkofág előtt.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Az eseményen részt vett Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója, aki szintén koszorúzott.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Az önkormányzat nem tartja fontosnak a nemzeti ünnepeket, gyásznapokat?

A Józsefvárosi Önkormányzat – augusztus 20-ához hasonlóan – ezúttal sem hirdetett a lakosságnak nyilvános megemlékezést. Pikó András közösségi oldalán az aradi 13-ak utolsó szavait osztotta meg.