2010 óta június 4-e a nemzeti összetartozás napja. Ekkor emlékezünk meg a trianoni békediktátumról, amelynek következtében Magyarországtól ugyan elcsatolták területe kétharmadát, de a határainkon kívül rekedt magyar ajkú honfitársaink részei maradtak az egységes magyar nemzetnek. Az elmúlt években Józsefváros június 4-i megemlékezéseit a Szabó Ervin téren tartotta, a Magyar Igazság kútjánál.

Az emlékmű története 1927-re nyúlik vissza. Abban az évben jelent meg a brit a Daily Mailben Lord Rothermere írása Magyarország helye a nap alatt címmel. A cikk szerzője, az újság alapítója Nyugat-Európából elsőként emelte fel hangját a hazánkat sújtó aránytalan büntetés miatt. A brit sajtómágnás kiállása új reményt adott a revízió lehetőségére, amit a magyar nép egy szép kompozícióval hálált meg.

A Népnevelő Filmipari Rt. kezdeményezésére állított emlékművet 1929. június 8-án avatták fel a Weckheim-palota előtti téren. „Szimbóluma ez a kút a magyar igazságnak, az igazságtalanság gátjával szemben. Nekünk nem lehet más hitünk, mint az, hogy nem marad örök a vakság, szemben az igazsággal, amely mint a forrás habja és a víz ömlő árja, megtorpan ugyan az útjába vetett gát előtt, de azért tovább folyik, nő, túllépi a gátat és elsöpör maga előtt mindent, ami az útjában áll” – hangzott el az avatóünnepségen.

Tisztelgés a magyarok melletti kiállásért

A Magyar Igazság kútja – amely Szentgyörgyi István szobrászművész munkája – medencéjéből kőkehely emelkedik ki, amelynek közepén egy kőkocka áll.

A kocka Kálvin tér felé néző oldalán Lord Rothermere arcmása, a tetején Justitia, az igazság istenasszonya áll, az oldalához oltalomért simuló nőalak pedig az elhagyott magyar nemzetet ábrázolja. A kehelyre az alábbi feliratot vésték:

E kutat hálás magyarok emelték Nagybritannia méltó fia, Viscount Rothermere tiszteletére. Az ő betűje megöli a hatalmaskodást, az ő lelke megeleveníti az igazságot.

Az emlékművet is megcsonkították

A II. világháború utáni kommunista ideológiájába nem fért bele az irredentizmus, az ilyen témájú műalkotások jelentős részét eltávolították. A Magyar Igazság kútja is csak csonkítással úszta meg ezt az időszakot. Lord Rothermere arcmását eltávolították, a kúton álló szöveget levésték, Justitia kezéből pedig eltűnt a mérleg. A szobrot felállításának 75. évfordulóján, 2004-ben állították helyre.