Az utóbbi időben milyen beruházások, fejlesztések valósultak meg a Fiumei Úti Sírkertben?

Folyamatosak a felújítások, legutóbb a sírkert központi keresztje és „dobogó szíve”, a Szentkereszt és környezete, valamint a Malosik-mauzóleum és a kápolna újult meg. A NÖRI az idei Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus tiszteletére visszaállította a nagykereszt egykori szakrális szerepét. A kereszt és környezete a hozzá vezető négy szimbolikus útra helyezett idézetekkel immár megjeleníti a kárpát-medencei magyarságot elválaszthatatlanul összekötő kapcsot, keresztény hitünket, kultúránkat és nyelvünket. Továbbá megújult a bejáratnál található Krisztus Urunk Mennybemenetele kápolnája is, amely a Budapest Külső-Józsefváros – Jó Pásztor lelkészség része. Egy régi adósság lerovásaként pedig teljeskörűen megújítottuk Vörösmarty Mihály és Erkel Ferenc síremlékét is.

És lehet valamit már tudni a következő lépésekről?

A kormány támogatásával folytatjuk a fejlesztéseket. Terveink között szerepel egy oktató- és előadótermeket, valamint egy modern kiállítóteret is magába foglaló látogatóközpont felépítése. Ez lesz az egyik legjelentősebb helyszíne a készülő emlékezetpedagógiai programunknak, hogy pedagógusok és diákok is felfedezhessék a nemzeti és történelmi emlékhelyeinket, és történeteiket.

Fotó: Ványi Ákos / Hírnyolc

Folytatjuk a kiemelt személyek sírjainak felújítását is, 2022. március 15-ére pedig megújul a Petőfi család síremléke és környezete, Rákay Philip és felesége magánadományának köszönhetően.

Főigazgatóként gondolom nem csak „fizikai” újításokon gondolkodik. Milyen újdonságokra számíthatnak a látogatók, és mit tervez megőrizni a korábbi gyakorlatból?

Legfőbb feladatomnak tartom, hogy a Fiumei úti sírkertet – a 21. századi körülményeknek megfelelő – olyan szabadtéri kulturális térré fejlesszük, amely nem csak a méltó emlékezésnek, hanem a kikapcsolódásnak is teret ad. Ezért újítjuk meg a kiszolgáló épületeket, az évek során méltatlan állapotba került sírokat. Az eddigi nagy érdeklődésnek örvendő programokat természetesen megtartjuk, illetve folytatjuk a tematikus sétákat is. Ám mindent szeretnénk professzionálisabbá, modernebbé tenni. Célom, hogy a Fiumei úti sírkert is megmutassa: nekünk, magyaroknak fontos a történelmünk és értékeink megőrzése.

Magányos farkasként?

Egyáltalán nem! Szorosabbra fűznénk az együttműködést a nemzeti és történelmi emlékhelyekkel, hogy a számos helyszínen felhalmozódott tudást és módszertant, akár közös programokkal is tudjuk szintetizálni. Abban látom a jövőt, ha összefogva, együtt dolgozunk tovább mindazoknak az értékeknek a megőrzéséért, amiket mindannyian fontosnak tartunk. Mindemellett a NÖRI elkezdte feltérképezni a határon túli emlékhelyeket és jelentősebb sírkerteket is.

Fotó: Ványi Ákos / Hírnyolc

Egy bárki által szerkeszthető online felületet is kialakítanánk, amellyel együtt összegyűjthetjük ezeket a fontos helyszíneket. Továbbá együttműködést kötöttünk a szakmai támogatást nyújtó Országos Széchenyi Könyvtárral és a Lechner Tudásközponttal is.

Milyen programokkal erősítenék a sírkert park és emlékhely szerepét?

Ennek szellemében indítjuk el az emlékezetpedagógiai programunkat, amely az ismeretekről és az érzelmi kötődésről szól. Szeretnénk megszólítani a fiatalokat is az oktatási intézményeken és civil szervezeteken keresztül, hogy minden középiskolás gyermek legalább egyszer szerezzen tudatos, pedagógiai módszertan szerint, akár terepmunkával is összekötött élményt a nemzeti értékeink és történelmünk megőrzéséről. Jelenleg is számos iskolán kívüli programnak adunk helyet, például október 6., vagy március 15. környékén – ami persze nem véletlen, hiszen több ’48-49-es hős a sírkertben nyugszik. Erősítenénk a kapcsolatot a lakossággal is, különféle rendezvények, programok, tematikus séták keretében. Folytatjuk az egyik legnagyobb rendezvényünket, az Emlékhelyek Napját, de rendszeresen csatlakozunk a Kulturális Örökség Napjaihoz is.