A Tündérpalota története szorosan összefonódik a Tisztviselőtelep históriájával, ami az 1880-as évek elejére nyúlik vissza. Ekkor vásárolta meg és parcellázta fel – az akkor még Kőbányához tartozó – területet a Budapesti Tisztviselők Egyesülete hivatalnokai részére. A rövid időn belül kiépült és belakott Tisztviselőtelep iskolaszűkébe került. A Rezső téri elemi az 1890-es évek végére zsúfolttá vált, hiszen a gimnáziumi osztályokat is be kellett fogadnia.

Két év alatt felépült

A középiskola igazgatója, Gaál Mózes sikeresen lobbizott egy iskolaépületre, amelyhez az állami források mellett egy segítő egyesület támogatást is felhasználták, így az mindössze két év alatt fel is épült.

Fotó: Wikipedia

A Kőrössy Albert által késő szecessziós stílusban tervezett Tisztviselőtelepi Magyar Királyi Állami Gimnázium 1909/10. tanévi évkönyve szerint: „…a népliget lombos fái közül úgy hat a szemlélőre, miként ha tündérkastély volna.”

Ahol Babits is oktatta a nebulókat

Az iskola ugyan 1911 májusában megnyitotta kapuit a diákok előtt, de korántsem volt teljesen készen. Mivel nem jutott mindenre pénz, nem készült el a tornaterem, valamint az ipari tanulók gyakorlati műhelyei. A gimnáziumban – ez időtájt – vállalt tanári állást Babits Mihály egyik tisztviselőtelepi rokona invitálására. Az első világháború az iskolára is rányomta bélyegét: a román megszálláskor a berendezés szenvedett nagyobb károkat.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

1924-ben Széchenyi István nevét veszi fel az iskola, amelyen a tanulók egy évvel később már a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályával kell osztozniuk. A II. világháború már az épületben is súlyos károkat okozott, a Néprajzi gyűjteménye azonban viszonylag épen megúszta, így már 1946-ban megnyitott az első kiállítás.

Kiszorult az iskola ez épületből

Az időközben önállóvá vált Néprajzi Múzeum 1975-ig maradt az épületben. A Széchenyi gimnázium ekkor nyomdaipari iskolává alakult, ami néhány év múlva megszűnt. A kiürített múzeumi épületrészeket a Természettudományi raktárnak használta. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 1996-ban kapta meg az egykori iskolát.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Megszépült homlokzat, modern gépészet

A Tündérpalota 2016-ban teljes külső felújításon esett át. Korszerű napelemekkel szerelték fel, illetve modernizálták a gépészeti rendszereket.