A XIX. század elejére elérkezett az idő, hogy a haditudományok magyar nyelvű oktatására egy intézményt hozzanak létre. Az 1808. évi országgyűlésen meg is született az ehhez szükséges döntés: a katonaképző intézetet pedig I. Ferenc harmadik felesége: Mária Ludovika császárné és királyné – mint fő adományozó – után Ludoviceumnak nevezték el.

Bécs minduntalan akadályozta a tisztképző megnyitását

A helyszínhez a birtokot Orczy báró, valamint a Festetics család és Pest városa biztosította. A klasszicista stílusú főépületet Pollack Mihály tervezte. Az építkezés csak 1830-ban József nádor közbenjárásával indulhatott el, ugyanis Bécs minduntalan akadályokat görgetett az intézmény felépítése, illetve működése elé. Így – bár a szabadságharc alatt Mészáros Lázár kezdeményezésére egy rövid időre Magyar Hadi Főtanoda néven megnyitották – hivatalosan csak a kiegyezést követően 1872-ben indulhatott el benne az oktatás.

Fotó: Vasárnapi újság

Ekkor két tanfolyam is indult: egy tisztképző 100 hadapród számára, illetve egy felsőbb tiszti tanfolyam, ahová maximum 50, legalább két évet már szolgált honvédtiszt jelentkezhetett. A 21 fős tanári kart az akadémia épületében helyezték el. Ettől kezdve kiválóan kiképzett tisztek kerültek ki az épület falai közül.

A ludovikások forradalma a Tanácsköztársaság ellen

A Tanácsköztársaság elleni egyik legjelentősebb puccskísérlet is a Ludovikához fűződik. Lemberkovics Jenő százados vezérletével tanárok és diákok közösen foglalták el a Ludovika Akadémia épületét, illetve a József telefonközpontot. A túlerő ellen azonban nem volt esélyük. A zendülést másnap leverték.

A szocializmusban az emlékét is kitörölték volna

A Ludovika Akadémia 1922-től négy évfolyamú, teljes ellátást nyújtó katonai főiskola volt a II. világháború végéig.

Fotó: Fortepan

1947-től Honvéd Kossuth Akadémia néven még két évig tisztiképzés zajlott falai között, utána azonban megpróbálták a nemzeti hagyományokhoz ragaszkodó Ludovika emlékét is kitörölni. A fedett lovardában az Alfa mozi működött 1992-ig, amikor teljesen leégett; a melléképületet a Raoul Wallenberg iskola, a főépületet – amelynek állapota fokozatosan romlott – pedig az ELTE egyes tanszékei használták. A főépület egyes területeire a Magyar Természettudományi Múzeum költözött 1996-ban.

Főnixmadárként éledt újra a Ludovika

2011-ben kormányhatározat alapján megalapították a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, amelynek egyik kara – a Honvédtisztképző Kar – ápolja és továbbviszi a ludovikás hagyományokat.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Az egyetemi campus folyamatosan fejlődik: 2014-ben teljeskörűen felújították a főépületet, egy évre rá elkészült a kollégium, 2018-ra megújult az Orczy-park, felépült az oktatási épület és sportlétesítmények – uszoda, lovarda, sportpályák – is születtek. A Ludovika szárnyépületének felújítása 2020-ra fejeződött be.