A gyönyörűen felújított, karbantartott Orczy parkban sétálva – futva – vagy éppen a gyerekekkel a játszótér felé tartva, lépten-nyomon történelmi emlékekbe botlik az ember. A parkot nem csupán a modern, néhány évvel ezelőtt létrehozott Nemzeti Közszolgálati Egyetem építményei ölelik körbe, hanem egy több száz éves intézmény, a Ludovika épülete is, amely magában rejti az elmúlt évszázadok magyar katonai nevelés-múltját is.

Az impozáns kötet a közelmúltban jelent meg, s jóval több, mint egy archív és kortárs fotókkal, metszetekkel, térképekkel, grafikákkal, festményekkel, valamint az épületről és a környezetéről szóló, leírásokkal teli helytörténeti mű. Mert – mint előszavában Csorba László meg is jegyzi – „mindezt bele is ágyazza a katonai nevelés birodalmi, majd kifejezetten magyar tanítás- és neveléstörténetébe, e gazdag és roppant fontos terület változásainak majd három évszázadot végigkísérő adat- és gondolatgazdag, de az emberi arcokat is láttató, érzékeltető panorámájába.”

A történelmi múlt mellett az album a jelenbe is bepillantást enged, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrejöttébe, bemutatja az új épületeket, a megújult Orczy parkot és a „ludovikások” mai életéből is felvillant pillanatokat.

Ludovika. Szerkesztő: Padányi József és Koltay András. Kiadó: Nemzeti Közszolgálati Egyetem – Ludovika Egyetemi Kiadó, 2021