Baross Gábor mindössze kilenc évet töltött a közigazgatás csúcsán: 1883-tól három éven át közlekedési államtitkár, majd 1886-tól előbb közlekedésügyi, majd kereskedelemügyi miniszter volt 1889-ben bekövetkezett haláláig. E rövid idő alatt is számtalan reform, intézkedés fűződik a nevéhez: a vasúti személyszállításban bevezette a zónatarifa rendszert, amellyel olcsóbbá vált az utazás, elévülhetetlen érdemeket szerzett az Al-Duna szabályozásában, a Vaskapu csatorna kiépítésében, de a nevéhez fűződik a posta és a távírda egyesítése, valamint a Postatakarékpénztár megalapítása is.

A magyar „Ironman”

„Ennyit csak vaserő, vasakarat és vasszigor vihetett keresztül s méltán nevezték őt vasembernek kritikusai. Csak idegei nem lehettek vasból s ezeket tette tönkre már régen, úgy rohanta őt meg az ólálkodó halál. Baross a sok munkába halt bele” – írta a Budapesti Hírlap 1892. május 10-én az előző napon elhunyt miniszterről, akinek mindössze 43 életév adatott meg. Orvosa, Korányi Frigyes és Klempa István elmondásai alapján a Vaskapuhoz – amit élete fő művének tekintett – tett látogatását követően mellhártya-gyulladást diagnosztizáltak nála, amely végzetesnek bizonyult. Végső nyughelye Felvidéken, a Trencsén megyei Klobusicban található. 

Utca, tér, szobor őrzi emlékét

Halála után öt nappal a Fővárosi Közmunkák Tanácsa úgy határozott, hogy a Kálvin és az Orczy tér között húzódó Nagy Stáció utca neve Baross utca legyen. A miniszterről Szécsi Antal készített szobrot, amelyet Keleti pályaudvar előtti téren avattak fel 1898-ban. A mű fő alakja, Baross Gábor egy, a Vaskapu építésekor kirobbantott szikladarabra könyököl. A miniszter két oldalán jelképes alakok – a kereskedelem és az ipar – láthatók. A talapzat elején és hátulján domborművek szimbolizálják a vasúti és vízi közlekedésben elért érdemeit. A szobor átadásával egyidejűleg az addig névtelen tér a Baross tér elnevezést kapta.

Többször átalakult a Baross tér

A tér 1884-ben inkább egy park volt, a pályaudvar előtti terület azonban mára teljesen megváltozott. A villamosok és a személyautók térhódításával a zöldfelületeiből fokozatosan veszített. A hatvanas években épült M2 metróvonal egyik végállomása lett: egy nyitott aluljáró létesült itt, a felszínt villamosforduló foglalta el.

Ekkor rejtették a Keleti pályaudvar oldalához Baross szobrát is. Az M4 metróval évekig kampányoló Demszky Gábor főpolgármester mindössze addig jutott az építkezéssel, hogy éveken át egy nagy gödör éktelenkedett a téren. A terület rekonstrukcióját végül Tarlós István idején, 2014-ben fejezték be, amelynek központi helyére ekkor visszakerült Baross Gábor szobra is.