A XIX. század első felében ezt a területet a növénytermesztés mellett állatvásárok megtartására, illetve katonai gyakorlótérként használták. A Tisztviselőtelep 1886-tól kezdett kiépülni, a rá következő két évben nevezték el az itt kialakított utcákat. A környék legnagyobb tere, a mai Magyarok Nagyasszonya tér és a Könyves Kálmán körút között húzódó egyik utca, a régi erdélyi nemesi család után, a Kendeffy nevet kapta.

A körút – Kendeffy utca – Villám utca – Elnök utca határolta területen épült fel 1909 és 1911 között a Tündérpalota, ahol a Magyar Királyi Állami Gimnázium működött. Ma itt található az Országos Pedagógiai Könyvtár, a Természettudományi Múzeum növénytára, illetve a Nemzeti Múzeum restaurátorműhelyei is.

A Kendeffy utcába 1910-ben villamosvágányt is terveztek, ám ez végül nem valósult meg. A közterület 1953-ban kapta mai elnevezését: a Budapesti Városi Tanács végrehajtó bizottsága a Kendeffy utcát a jeles néprajzkutató után Győrffy István utcára nevezte át. 

Győrffy István, a magyarság néprajzának jeles kutatója

Győrffy István a Nagykunság szívében, Karcagon látta meg a napvilágot 1884-ben. A természettudományok iránt érdeklődő Győrffy egyetemi tanulmányait Kolozsváron és Budapesten végezte. 1909-ben a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának gyakornoka, később múzeumőre, majd igazgatóőr lett. Részt vett expedíciókban: Moldvában, Kis-Ázsiában. Etnográfiai kutatásainak fókuszában gyakran került szülőföldje, a Nagykunság, de írt a hajdúkról, a matyókról is.

A feketekőrösvölgyi települések tanulmányozásával az erdélyi magyarság eredetét is kutatta. Levéltári tudását a szakemberek is elismerték. Több fontos fejezet fűződik a nevéhez A Magyarország néprajza című munka első két kötetében. 1929-től egyetemi tanárként részt vett az utána következő etnográfusnemzedék kinevelésében. 1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelezőtagja lett. Három évvel később a Magyar Néprajzi Társaság alelnökké választotta, ekkortól szerkesztette az Etnographia című folyóiratot. Munkájának fontosságát Teleki Pál miniszterelnök is felismerte. Kezdeményezésére jött létre a Táj- és Népkutató Központ, amelynek Győrffy lett a vezetője. Egy évvel később, 1939-ben nyúltvelőbénulás következtében hunyt el mindössze 55 évesen. A Fiumei úti sírkertbe temetett Győrffy Istvánt utolsó útjára családja, pályatársai, tisztelői és a miniszterelnök is elkísérte. 

„Sokát hagyott reánk örökségbe, de mennyivel többet vitt el magával! Sokszor úgy éreztük talán nagyobb érték köréje gyűlve hallgatni tanításait, gondolataiból új gondolatokat meríteni, lángot gyújtani az ő lángjától, mint írásait olvasni. Különösen érezhették ezt tanítványai a vele való pék dásan közvetlen beszélgetések során” – írta róla Gönyey Sándor az 1939-es Néprajzi Értesítőben megjelent nekrológban.

Sorozatunkban eddig a Márkus Emília utcáról, az Asztalos Sándor utcáról, a Visi Imre utcáról , a Diószegi Sámuel utcáról, az Apáthy István utcáról, a Dugonics utcáról , a Rökk Szilárd utcáról, a Horánszky utcáról, a Lósy Imre utcáról, a Lovassy László utcáról,  a Szerdahelyi utcáról, a Dobozi utcáról, a Szentkirályi utcáról, a Dankó utcáról, a Reguly Antal utcáról, a Stáhly utcáról, a Brunszvik Júlia és a Hugonnai Vilma terekről, a Csepreghy utcáról, valamint a Festetics György utcáról írtunk már.

Forrás: Józsefvárosi séták, Néprajzi Értsítő, Magyar Szemle, Etnographia /Arcanum Digitális Tudománytár, Hungaricana, Magyar Életrajzi Lexikon