A Füvészkertet határoló Illés és Diószegi utca közötti közterület a magyarosítási hullámban a Temető utca nevet kapta, minden bizonnyal azért, mert a közelben volt a régi józsefvárosi temető (a mai Golgota térnél). 1872-ben a Fővárosi Közmunkatanács döntése nyomán a Temető utcát Dugonicsról nevezik el.

Az utcában 1912-ben elemi iskola létesült, amelynek épülete a mai napig megtartotta oktatási funkcióját. Az intézmény ma a Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium nevet viseli, falán tábla őrzi Dugonics András emlékét. Az Illés utcai sarkon 1997-től idősotthon működik. 

Dugonics András: pap, író, királyi oktató

Az 1740-ben született Dugonics András pappá szentelését követően tanított is: költészetet, szónoklattant és matematikát is oktatott. Mindemellett már egészen fiatalon, alig húszévesen színdarabot írt.

Továbbá fordítással is foglakozott: 1774-ben jelent meg a Trója veszedelme, de Homérosz mellett feldolgozta Vergilius, Sallustius és Ovidius műveit. A korabeli németesítési törekvésekkel dacolva megírta az első magyar nyelvű matematika tankönyvet: a mai matematikai alapszókincsünk jelentős részben nyelvújító munkájának köszönhető. Fő művének ugyanakkor a legtöbben az Etelka című regényt tartják, amelyet az első magyar regényként is számon tartanak. 

„Alig tud még Magyar Nemzetünk, szebb és nyájasabban gyönyörködtető született magyar Románt (regényt – a szerk.) mutatni, mint Dugonits András Úr ezen Etelkája” – írja a Mindenes gyűjtemény című 1789-ben megjelent első magyar nyelvű ismeretterjesztő folyóirat.

Dugonics András 1818-ban – 77 évesen – hunyt el szülővárosban Szegeden, ahol egészalakos köztéri szobor is őrzi emlékét.

Sorozatunkban eddig a Márkus Emília utcáról, az Asztalos Sándor utcáról, a Visi Imre utcáról , a Diószegi Sámuel utcáról, valamint az Apáthy István utcáról írtunk már. 

Forrás: szepi.hu, hungaricana, arcanum digitális tumománytár