Az egykori lápos terület lecsapolását követően rohamos fejlődésnek indult a terület. Az egyik legnevesebb sugárút a Stáció utca volt, amely 1892-ben a Vasminiszter után Baross utcára kereszteltek át. 1929-ben a Háziezred Bajtársi Szövetségének tagjai azt kezdeményezték, hogy a Baross utca és Kis Stáció, valamint a Kisfaludy utca találkozásánál lévő kiszélesedésre emlékművet állítsanak a 32-es Mária Terézia Budapesti Háziezrednek, amely halálból és dicsőségből egyaránt kivette a részét a sorsdöntő csatákból 200 éven keresztül. „A harminckettesek szoborral szeretnék megörökíteni elesett hatezer bajtársuk emlékét s evégből szoborbizottságot alakítottak” – írta a korabeli Est című lap. Szentgyörgyi István alkotásának avatására 1933. május 14-én került Horthy Miklós kormányzó jelenlétében.

Fotó: Pesti Hírlap 1933/ADT

A Friss újság beszámolója szerint ezrek látogattak ki a szobor leleplezésére, köztük azok is, akik a világháborúban a 32-es ezredben szolgáltak. „Ez a szobor hirdesse a magyar igazságot, a nemzet ezeréves jogait” – mondta József főherceg az ünnepségen.

A térre néző épületek eredetileg Baross utcára voltak számozva, csak ezt követően változott Harminckettesek terére. A 2. számú épületben működött az Üvegesek és Rokonszakmák Ipartestülete, az 5. szám pedig a Korányi és Fröhlich féle Lakatosáru és Redőnygyár Székháza volt.

Életünket és vérünket!

A rohamsisakos, gránátot vető baka szobrának talapzatán két dombormű található. A bal oldalon lévő a Mária Terézia előtt esküt tevő magyar rendeket örökíti meg. Alatta a felirat „Vitam et sanguinem!” azaz az „Életünket és vérünket!”. A jobb oldali domborművön pedig a csatába induló bakák búcsúját a családtagjaiktól.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

A talapzat hátoldalára az ezred nagyobb ütközeteinek listája került.

Az alapító, Mária Terézia nevét viselte

A harminckettes gyalogezredet Mária Terézia alapította 1741-ben. 1769-ig a korabeli szokásoknak megfelelően a parancsnokról nevezték el, így az alapításkor a 32-esek még Forgách István alezredes után Forgách-ezredként voltak ismeretesek. Az ezred 1873-tól vált Budapest házi ezredévé, 1890-től pedig Ferenc József rendelete alapján Mária Terézia nevét viseli. Trianont követően a monarchiával közös ezredek – köztük a 32-es ezred is – megszűntek.