Már a kiegyezést követően szükségessé vált egy hazai órásipari iskola létrehozása. A Magyar Királyi Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola végül 1898-ban jött létre azzal a céllal, hogy „az órás- és mechanikai ipar számára szakképzett munkások, segédek, önálló iparosok számát növeljék, s ezáltal a hazai órás- és mechanikai ipart fejlesszék, különösen pedig annak korszerűvé tételéhez szükséges szakképzettséget terjesszék” – olvasható az Óbudai Egyetem portálján. A Kereskedelemügyi Minisztérium fennhatósága alá tartozó intézmény a Kisfaludy utca 26. szám alatt kezdte meg működését egy bérházban. Ez a megoldás azonban hamarosan szűkössé vált, ezért a fenntartó és Budapest Székesfőváros 1901-ben építtetett egy új iskolát a Tavaszmező utca 15. szám alatt.

Fotó: Homoródy Károly / Fortepan

Róth Miksa munkái díszítik a homlokzatot

„Homlokzata nyers tégla építmény, magyaros jellegű terakotta és velencei üvegmozaik díszítéssel” – áll egy korabeli évkönyvben. A Pártos Gyula tervei alapján felépült iskola ablaksor alatti üvegmozaikja Róth Miksa üvegművész műhelyében készült. A főhomlokzaton szecessziós betűkkel írva még ma is olvasható: „M. K. Állami Mechanikai és Órásipari Szakiskola”.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Az első világégés alatt itt működött a Magyar Királyi Állami Orvosi Műszeripari Szakiskola is. A háborút követően azonban az iskola elektromosipari irányultságot vett. Az új szakon az oktatás a Műegyetem és az Iparmúzeum használaton kívüli gépeivel, eszközeivel indult meg.

Rögös út vezetett a felsőfokú iskolává válásig

1933-tól részben felső ipariskolává is vált, hallgatói létszáma pedig a 200 főt is meghaladta, így kibővítették egy új épületszárnnyal. 1941-ben az intézmény égisze alá került a Villamosipari Középiskola, amely Kandó Kálmán nevét vette fel. 1953-tól technikumként működött és itt képezték az ipari üzemek számára a híradásipari, az optikai és a műszerészipari technikusokat. Tizenhárom évvel később pedig főiskola lett. A Gyengeáramú és Erősáramú Kar a Felsőfokú Híradás- és Műszeripari Technikumból alakult ki. A következő mérföldkő 2000-ben következett be, ekkor három főiskola egyesítésével létrejött a Budapesti Műszaki Főiskola, amelynek egyik kara lett a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Tíz évvel később az intézményt Óbudai Egyetemmé nevezték át.