Az első világháborút követően a vesztes országok közül példa nélküli módon büntették Magyarországot, amelynek korábban a Habsburg fennhatóság alatt nem volt lehetősége sem, hogy kimaradjon az első világégésből. A szégyenteljes döntés eredményeként hazánk területének kétharmadát elcsatolták, ezzel több millió magyart fosztottak meg önrendelkezésüktől, kitéve az utódállamok kénye-kedvének.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Az országcsonkítás miatt hosszú évtizedekre apátiába zuhant Magyarország 2010-ben döntött úgy, hogy a trianoni diktátum időpontját nemzeti emléknappá nyilvánítja, egyben deklarálták, hogy az önkényesen átrajzolt határokon kívül rekedt nemzettestvéreinkkel összetartozunk. Ezt a napot A nemzeti összetartozás napjának nevezték el.

Az Országgyűlés kinyilvánította, hogy

„a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

Ettől kezdve a magyarlakta települések megemlékezéseket tartottak minden év június 4-én.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Józsefvárosban a polgári oldal mint hagyományosan, ezúttal is a Szabó Ervin téren álló Magyar igazság kútjánál hajtott főt és helyeztek el mécseseket.