Pünkösd a húsvéti misztérium beteljesedése. Ahogyan neve – amely a görög pentekosztész, azaz „ötvenedik” szóból származik – is mutatja a húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik.

Fotó: Magyar Kurír

Ünneplése egyidős az Egyházzal, azaz az apostolok idejéből való. Történetét Az apostolok cselekedetei írja le:

„Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak”.

Pünkösdhöz számos népszokás is kapcsolódik. A magyar nyelvterületen ilyen a májusfa – színes szalagokkal díszített sudár fa – amit általában május elsején állítanak és ilyenkor szednek le, a pünkösdi királyválasztás, aki általában ügyességi versenyek győztese lett, a török korig visszanyúló törökbasázás, illetve a pönkösdi királynéjárás.

Fotó: MTI

Ilyenkor tartják a mára már hungaricummá vált csíksomlyói búcsút, a pünkösdi zarándoklatot a Csíksomlyón található Mária-kegyhelyhez.