Amennyiben szabálytalanul üzemel az airbnb, tehát nincsen engedélye a tevékenység végzésére a lakás tulajdonosának, akkor jobbak az esélyei a lakóközösségnek. Ebben az esetben bejelentéssel kell élni az illetékes önkormányzathoz, valamint jelezni ezt a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé is. Ilyenkor bírságokat szabnak ki első körben, valamint kötelezhetik a tulajdonost, hogy fejezze be a tevékenyég végzését.

Van engedélye?

Nehezebb a helyzet, ha a lakás tulajdonosa megszerezte a szükséges engedélyetek az önkormányzattól. Bár a társasházban lakó emberek kötelesek betartani a közösségi együttélés szabályait és a házirend rendelkezéseit, mégis nehéz ezt érvényesíteni a sokszor naponta változó szállásvendégekkel szemben.

Ha súlyosan sérti az együttélés szabályait az airbnb üzemeltetése, akkor az szabálysértésnek minősül. Ha a problémát tudjuk bizonyítani, akkor pert indíthatunk a szállásadó ellen: megbüntethetik a szállásadót vagy elvehetik engedélyét.

Értesíthetjük a rendőrséget is

A csend megzavarása szabálysértés, amit akkor követ el valaki, ha olyan indokolatlan zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát zavarja. Rendőri intézkedésre akkor kerül sor, ha éppen akut, abban a pillanatban fennálló problémával állunk szemben. A rendőrség a helyszínre kiszállva felszólíthatja a hangoskodót, hogy szüntesse meg a tevékenységet, illetve felhívhatja a figyelmet a tiltott tevékenység végzése esetén indítható eljárásról.

Feljelentést akkor érdemes tenni, ha a probléma visszatérő és többszöri figyelmeztetés ellenére sem hagyja azt abba az „elkövető”.