Karácsonyra, Jézus születésnapjára készülünk, de másként kell készülnünk, mint megszoktuk, ez az első, amit szeretne, hogy megértsünk és elfogadjunk.

Mária és József számára is nem a „hagyományos”, és általuk elgondolt körülmények között érkezett el a Gyermek születése. Egészen biztos, hogy ők is másképp képzelték el Jézus születését. De ők biztosan nem azt kérdezték Istentől, hogy „Miért pont most kell mennünk Betlehembe?”, hanem valami olyat kérdezhettek imájukban, hogy „Urunk! Te mit akarsz ezzel”’– és hamarosan eszükbe juthatott Mikeás próféta jövendölése „Te Betlehem, Júda földje, éppen nem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert belőled származik majd a vezér, aki népemet, Izraelt kormányozza.” (Mikeás 5,1)

Ezen felismerés után ők nemcsak elfogadták a Mennyei Atyának a rendezését, hanem bizonnyal örömmel indultak Betlehembe. Amikor pedig ott „nem kaptak helyet a szálláson” szerintem ismét nem keseregtek, hogy egy barlangban kell Jézusnak megszületnie, hanem csakhamar ismét felfedezték Isten csodálatos rendezését, hogy a néhány kis mécsesnél, pici parázsló tűznél „csak” a Gyermekre és egymásra figyelhetnek.

Azon sem bánkódtak, hogy egyikük részéről sem lehettek ott a nagyszülők, rokonok. Nemcsak elfogadták ezt az isteni szerető rendezést, hanem örültek is ennek.

A Közénk-született azt szeretné, ha megértenénk, hogy

Ő mindig velünk van, a nehéz időben is velünk van! Jézus az Isten Fia ezért született közénk!

Milyen jó, hogy Ferenc pápa december 8-tól Szent József évet hirdetett meg 2021. december 8-ig. Tanulhatunk az egyszerű ácsmestertől: keresni, elfogadni, vállalni Isten tervét mert az az öröm és boldogság forrása. Ő vállalta a házasságot, hogy támasza legyen a Gyermek anyjának, örömmel vállalta a gyermeket, hogy hiteles férfi képet adjon az Isten Fiának.

Mostanában néha az jut eszembe, vajon a Nagy Rendező, a Mennyei Atya nem azért volt kénytelen megengedni ezt a járványt, hogy kizökkentse a világot a hamis karácsonyi ünneplésből, a vásárlási és ajándékozási lázból, az ünnepi evészetből, wellness karácsonyból, hogy észrevegyük az Ő ajándékát, Jézust?!

Mert a karácsony igazi lényege, hogy Jézus az Isten ajándéka az emberiségnek. Később Ő maga mondta: úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen.” Mária és József elcsendesedve, Jézusra figyelve egyre jobban fedezték fel Jézus titkát, hogy Ő nem egyszerűen a Megváltó, mint sokan várták, hanem személyesen az Isten egyszülött Fia. Mária elmondta Lukács evangélistának, hogy amikor Józseffel megtalálták a 12 éves Jézust a templomban és Ő azt mondta nekik: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy Atyám házában kell lennem? De ők nem értették, hogy mit akar ezzel mondani. de anyja szívébe véste ezeket a dolgokat” (Lk 2,49-51) és elgondolkodott rajta. Ha a Szűzanya nem értette meg 12 éves fiát, akkor nem kell elkeserednünk nekünk se, ha olykor mi sem értjük meg Isten üzenetét, rendezését. Nem is várja azt mindig, hogy megértsük, de azt, hogy mi is a szívünkbe véssük szavát, és elgondolkodjunk rajta, azt igen, és azt mindig meg is tehetjük.

Boldog ember, aki szán rá időt, hogy elcsendesedve, imádkozva felfedezze egyre jobban a Közénk-született titkait. Ahogy jóval később a nemzetek apostola fogalmazott az efezusiaknak „Jézus Krisztus Atyja, Krisztusban választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt, hogy akaratának tetszése szerint, Jézus Krisztus által fogadott fiaivá legyünk.” (Ef 1,3)

Igen, örömteli nézni a Kisdedet, hogy alázattal értünk emberré lett, hasonlóvá lett hozzánk mindenben, a bűnt kivéve, de talán még nagyobb öröm arra rádöbbenni, hogy Isten örök tervében ott volt, hogy az Ige emberré lesz. Óriási öröm felfedezni, hogy olyan nagyszerű az Ő elgondolása szerint emberi mivoltunk, hogy képes megjeleníteni, bemutatni a végtelen, szerető Istent. Vagyis valójában mi lettünk „az Ő képére és hasonlatosságára teremtve”. Ő a „prototípus”, akkor is, ha időben később született közénk, mint sok ember előtte. A közénk született Jézus emberi méltóságunk legnagyobb és legbiztosabb alapja.

Aki elfogadja a Mennyei Atya rendezéseit, és szerinte várja Fia születésnapját, az felfedezheti igazi emberi méltóságát és Jézusban abszolút jövőjét. Ezt kívánom mindenkinek és így kívánok áldott ünnepeket!   

Vargha Miklós Péter

Bp., VIII., Magyarok Nagyasszonya templom plébánosa