Ha az ingatlan a közös területeket érintő hiányosságból károsodik (jelen esetben ázik), akkor a kijavítást és a hiba vagy hiány miatti kár megtérítésének felelőssége egyértelműen a társasházat és annak közösségét érinti. Először jelezzük a társasházkezelő felé a problémát és kérjük a felülvizsgálatot vagy a javítást, valamint azt is, hogy amennyiben nem tudja a munkát megrendelni egyedül, akkor tűzze napirendre a kérdést a soron következő közgyűlésre. Ideális esetben a közgyűlés megrendeli a hiba javítását, valamint a kár megtérítését az egyéni tulajdonos felé. Amennyiben ez nem történik meg két lehetőség áll a tulajdonos előtt.

Akkor is van két lehetősége, ha a közösképviselő nem lép

  • Első esetet, amikor a tulajdonos elkészíttet egy szakértői véleményt a hiba okáról és az elhárítás módjáról, majd peres úton kéri a hiba elhárítását és kárának a megtérítését. Ilyenkor a polgári peres szabályok szerint lezajlik a tárgyalás és a végén a bíróság ítéletében határoz a helyreállításról és az esetleges kártérítésről összegéről.
  • A másik eljárás, mikor a tulajdonos az építési ügyekkel foglakozó hatósághoz (Kormányhivatal) fordul, és kéri az állapot miatti hatósági eljárás lefolytatását. Ebben az esetben az igény nem terjed ki károkozás megállítására, kártérítési igény kimondására csak a műszaki állapot helyreállítására. Jogos igény esetén a hatóság kötelezi a társasházat a munka elvégzésére.