Abban az esetben, ha az ingatlan valóban a közös területeket érintő hiányosságból károsodik (jelen esetben ázik), akkor a kijavítást és a hiba vagy hiány miatti kár megtérítésének felelőssége egyértelműen a társasházat és annak közösségét érinti.

Mit tehetünk ilyen esetben?

Mindenekelőtt jelezzük a társasházkezelő felé a problémát, és kérjük a felülvizsgálatot vagy javítást. Ideális esetben a közgyűlés elfogadja a probléma meglétét és megrendeli a hiba javítását, valamint a kár megtérítését az egyéni tulajdonos felé.

Amennyiben ez nem történik meg két út áll a tulajdonos előtt:

  • a tulajdonos elkészíttet egy szakértői véleményt a hiba okáról és az elhárítás módjáról, majd peres úton kéri a hiba elhárítását és a kárának a megtérítését. Ebben az esetben a polgári peres szabályok szerint lezajlik a tárgyalás és a végén a bíróság ítéletében határoz a helyreállításról és az esetleges kártérítésről összegéről. A társasháznak el kell végeznie a munkát, ha nem teszi, akkor a kárt szenvedő tulajdonosnak kell intézkednie a végrehajtás kikényszerítéséről az illetékes végrehajtó bevonásával.
  • a tulajdonos az építési ügyekkel foglakozó hatósághoz (most: Kormányhivatal) fordul, és kéri az állapot miatti hatósági eljárás lefolytatását. Ebben az esetben az igény nem terjed ki károkozás megállítására, kártérítési igény kimondására csak a műszaki állapot helyreállítására. A hatóság a vizsgálatot lefolytatva végzésében kötelezheti a Társasházat a hiba kijavítására. Amennyiben a ház azt nem teszi meg, a Hatóság intézkedik a végrehajtásról.