„Ez az épület volt a Keresztyén Ifjúsági Egyesület székháza, a protestáns helyőrség és a Klauzál Téri Református Egyházközség Temploma. Polgári kezdeményezésre épült 1943-ban Várady Szabó Lajos építész tervei alapján” – hirdeti a tábla a Vas Utca 2/C homlokzatán. Mint azt a Magyar Nemzet megtudta: a Színház- és Filmművészeti Egyetem kuratóriumi vezetése visszaszolgáltatná eredeti tulajdonosának az épületrészt, és erről már tárgyalások is folynak. Az 1943-ban emelt épületet Ravasz László püspök szentelte fel, s 1950-ig, a kommunista államosításig, a református egyházé volt. Az építéséhez gróf Teleki Pál adta a legnagyobb adományt.  

Sinkovits Imre, Zsigmond Vilmos és Németh Antal előtt tiszteleg az SZFE

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) kuratóriumi vezetése az intézeteinek névváltozásairól is döntést hozott. Ennek értelmében a a Színházművészeti Intézetet Sinkovits Imre Színházművészeti Intézetre, a Film- és Médiaintézetet Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetre keresztelik át, az Elméleti és Művészetközvetítő Intézet pedig Németh Antal Drámaelméleti Intézet néven működik tovább – írta a Magyar Nemzet.

Forrás: Magyar Nemzet