Nemrég robbant a botrány egy gyermekekkel ágyba fekvő homoszexuális, öntudatos józsefvárosi „civil” melegjogi aktivista felháborító tettei miatt. Bite Zsolt kötődik a „C8 Civilek Józsefvárosért Egyesület” nevű helyi politikai mozgalomhoz, amelynek Pikó András alapító tagja.

Pikó András hadilábon áll az igazmondással

A Józsefvárosi Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjából („HEP”) kiolvasható Pikó András és a helyi balliberális civil elit terve a szexuális kisebbségekkel kapcsolatosan a 2023-2028 közötti időszakra vonatkozóan.

A HEP először is jól leteremti az előző, konzervatív városvezetést, hogy az, a korábbi programban nem szentelt teret a szexuális kisebbségeknek. Ezek után Pikóék meghatározzák az alapállásukat e tárgykörben, mondván:

A jelenlegi önkormányzat már radikálisan más szemlélettel közelít a szexuális másság kérdéséhez.

LMBTQ-integráció, mint kötelező önkormányzati feladat?!

A baloldali városvezetés leszögezi, hogy a „(…) meleg kisebbség integráns része a helyi társadalomnak, akiknek sajátos problémáival hivatali kötelessége foglalkozni (…) és aktívan elő kívánja segíteni integrációjukat.”

A továbbiakban egy furcsa megállapítást közöl a program:

a budapesti LMBTQ emberek száma akár több mint százezer főig is terjedhet, akik közül föltételezhetően több ezren élnek Józsefvárosban különös tekintettel arra, hogy valószínűleg itt az átlagnál is többen élnek.

A balliberális Pikónak és civiljeinek az a célja, hogy a szavazatmaximalizálás érdekében még nagyobb arányban legyen jelen Józsefvárosban a szexuális kisebbség? Hogyan éri el ezt a célt? Hát így: célpontba helyezni az ifjúságot, mert ők még befolyásolhatók, idomíthatók.

Engedjétek hozzájuk a kamaszokat…

Ugyan jelenleg az iskolák működtetésébe nincs beleszólása az önkormányzatoknak, és a jelenlegi törvényi szabályozás amúgy is rendkívül megnehezíti az ilyen irányú oktatói tevékenységet, de az új jogi kereteken belül meg kell találni annak lehetőségét, hogy folytatni lehessen az ifjúság körében a fölvilágosító és érzékenyítő programokat.

A balcivil kerületvezetés azon sajnálkozik, hogy a konzervatív kormányzat betiltotta a gyermekek egészséges testi-lelki fejlődésére káros szexuális propagandát, ugyanakkor rögzíti, hogy meg fogja találni a módját (mert „meg kell”), hogy ezeket a programokat folytathassák.

Azaz a jogszabályok kijátszásától sem riadnak vissza annak érdekében, hogy a józsefvárosi szülők gyermekeinek fejét Bite Zsolt tanaival tömjék. Meg is magyarázzák iskolai nyomulásuk okát: „(e)z a korosztály (…) még nyitott és formálható egy előítéletmentes attitűd befogadásának irányába.” Józsefváros iskolásaira tehát ez vár a jövőben: „(e)zért az önkormányzat mindenfajta (…) programot támogatni szeretne, ahol a fiatal kamasz (…) korosztály az LMBTQ emberek életét és problémáit megismerheti (…).”

Minden józsefvárosi szülőben felmerül a kérdés: miért akarja Pikó András erőszakkal ráerőltetni kamaszkorú gyermekemre az LMBTQ emberek életének és problémáinak megismerését?!

Kocsis Máté: El a kezekkel a gyermekeinktől!

A balliberálisok feltehetően igyekeznek kinevelni a helyiek gyermekeiből jövőbeni „érzékenyített” szavazókat, az pedig szemlátomást mindegy, hogy ez milyen áldozatokkal jár.

Jöhet a Bite tér?

Az önkormányzat azonban nemcsak az iskolákat akarja meleg-propaganda alá temetni, hanem az egész kerületi közéletet úgy, ahogy van: elősegíti

a vállaltan LMBTQ személyek szereplését a közéletben, a helyi nyilvánosság fórumain az LMBTQ emberekkel kapcsolatos témák megjelenését, emlékhelyek kialakítását a köztereken (…) de közterek elnevezését is lehetségesnek tartja a jövőben.