Az iskolaőrség külön rendészeti szervként, a rendőrség irányítása alatt jön létre, feladata azon intézmények belső rendjének fenntartása lesz, amelyekben erre leginkább szükség van. Az állami intézményfenntartók felmérése és az intézményvezetők kérése alapján az ősszel 491 állami fenntartású intézmény feladatellátási helyén indul el az iskolaőrség működése, ezek közül 288 köznevelési és 203 szakképzési intézmény.

A nyilvánosan elérhető listán a köznevelési intézmények között szerepel a Német utcai Németh László Általános Iskola, valamint a Bauer Sándor utcai Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, míg a szakképző intézmények között az Elnök utcai Mándy Iván Szakközépiskola és Szakiskola, illetve a Szörény utcai Szász Ferenc Kereskedelmi Szakgimnázium és Szakközépiskola.  

Az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot az Országgyűlés 2020. július 3-án fogadta el. A törvényjavaslat parlamenti vitája során abban minden párt egyetértett, hogy nincs helye az iskolában semmiféle erőszaknak, sem a diákok között, sem a pedagógusok és a diákok között nem tűrhető ennek semmilyen formája – írja az EMMI.

Az intézményi kör a későbbiekben változhat, előfordulhat, hogy egy intézményben egy idő után okafogyottá válik az iskolaőr jelenléte, míg más iskola – amennyiben ezt kéri – bekerülhet az iskolaőrség által érintett intézményi körbe.

Az iskolaőr az iskolák területén, tanítási időben jogosult:

  • a biztonságot sértő vagy veszélyeztető személyt tevékenysége abbahagyására felszólítani és igazoltatni,
  • az erőszakos vagy közveszélyt okozó személyt a rendőr megérkezéséig visszatartani,
  • elvenni azt a dolgot, amivel elköveti a cselekményt,
  • megtenni a szükséges intézkedést a veszélyhelyzet elhárításához,
  • intézkedni az önmagát vagy mást veszélyeztető állapotban lévő személy orvosi vizsgálatára, és közreműködni az egészségügyi intézetbe történő szállíttatásában,
  • intézkedni az öngyilkosság lehetőség szerinti megakadályozására,
  • szükség esetén az intézmény területét lezárni, és megakadályozni, hogy oda bárki belépjen, vagy onnan távozzék.

 

Forrás: kormany.hu