A járványügy előírások betartása mellett hálaadó istentiszteletet tartottak a Nagyvárad téri református templomban, vagy más néven az Emlékezet templomában annak örömére, hogy befejeződött az altemplom felújítása, amely a Miniszterelnökség, – egy 2017-es pályázat révén – a Józsefvárosi Önkormányzat, az Egyházmegye és -kerület, valamint a gyülekezet összefogásának köszönhetően valósult meg.

Az istentiszteleten részt vett Kocsis Máté országgyűlési képviselő, Sára Botond kormánymegbízott, korábbi józsefvárosi polgármester, Mező István, az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárság hivatalvezetője és Szili-Darók Ildikó alpolgármester.

90 éves templom

Balog Zoltán református lelkész igehirdetésében a Pál apostol I. Korinthusiakhoz íródott leveléből vett idézetről beszélt. A templom 90 éves történetét Zila Gábor történész idézte fel. Mint mondta: az egyház templomok építésével válaszolt Trianonra. Az Emlékezet templomának alapkövét 90 éve rakták le, az első istentisztelet 85 évvel ezelőtt tartották itt. A templomban helyet kapott az első (később pedig a második) világháborúban elhunyt közösségi tagok névsora.

3000 magyar templom újult meg

„Az Emlékezet templomában hálád adhatunk azért, hogy magyar nemzet túlélte a rendkívüli próbatételekkel terhes évszázadot és köszönetet mondunk, hogy túlélte a magyar reformátusság, és megerősödött a Nagyvárad téri Református gyülekezet is” – mondta Gulyás Gergely köszöntőjében.

A miniszter hangsúlyozta: a templom története szorosan kapcsolódik az egyik legnagyobb tragédiánkhoz. Trianon után emberfeletti erőfeszítés kellett ahhoz, hogy a sokszor nélkülöző test a lelket részesítse előnyben és templom épüljön a Kárpát-medencéből itt letelepülő magyar református családoknak. „Volt erejük, hogy másfél évtizeddel Trianon után (1935-ben) újra saját templomban állhassanak” – fogalmazott. Az ezt követő száz év bebizonyította, hogy a hit ereje a nemzeti összetartozás és megmaradás záloga – fejtette ki a miniszter.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy az elmúlt évtizedben nagyjából 3000 magyar templom újult meg. Abban bízunk, hogy nemcsak falak újulnak meg, hanem a közösségek megerősödésének is egy fontos mozzanata – mondta. 1000 esztendővel az államalapítás után, 100 esztendővel Trianon és 30 évvel a rendszerváltás után a magyarságnak ma is van egy fontos küldetése. A magyar reformátusság pedig mindig képes volt hitbeli küldetését úgy beteljesíteni, hogy ezzel a magyar nemzetet is erősítette – tette hozzá a miniszter.

„Ma Magyarországon az egyház és az állam sikeres együttműködése az egyetlen garancia arra, hogy a reményeink szerint a válság végeztével folytatódó gazdasági növekedés nálunk ne istentagadással, saját vallási és kulturális gyökereink megsemmisülésével járjon együtt, hanem hitben való megerősödéssel. A múlt adott, múltunk van akkor is, ha nem emlékezünk rá, de jövőnk csak akkor lesz, ha emlékezetünkben megőrizzük” – fogalmazott Gulyás Gergely.

Többfunkciós tér

A megújult altemplomban előadásokat-beszélgetéseket, illetve kulturális esteket tartanak, továbbá itt kapott helyet a gyermekmegőrző, ahol ovisoknak szerveznek foglalkozásokat, illetve a baba-mama szoba is. A beruházás mintegy 186 millió forintból valósult meg.