A képviselő-testületi ülés kis késéssel kezdődött, s nem sokkal később valami baki miatt Pikó András polgármester máris szünetet rendelt el. A kis intermezzo után kezdődhetett a rendkívüli testületi ülés, amelynek elején Gondos Judit (Fidesz-KDNP) letette képviselői esküjét.

Az első napirendi pont szerint új bizottsági tagokat választottak: a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi, valamint a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságba. Az egyik megválasztott, jelenlévő új bizottsági tag – Kaiser Edvin – szintén letette esküjét.

Fotó: Ványi Ákos / Hírnyolc

A második napirendi pont a Javaslat a földgáz energia közbeszerzéssel kapcsolatos költségvetési döntések meghozatalára és az eredmény megállapítására címet viselte, de ezt zárt ülés keretében tárgyalta a baloldali többségű képviselő-testület.

Fotó: Hírnyolc

A testület hozzájárult ahhoz is, hogy a megújuló Tömő és a Leonardo da Vinci utcák megújítása keretében megvalósuló közvilágítás hálózat átépítéséhez kapcsolódó tulajdonosi döntések megszülethessenek.

A rendkívüli ülés kivételesen nem tartott órákon át, s a megválasztott képviselőink egy időre nyári szünetre mehetnek.