A XVIII. század második felében, a Pest külvárosaként számon tartott területen, a mai Bródy Sándor és Horánszky utca sarkánál állott a Zerge házként elhíresült fogadó a korabeli szokásoknak megfelelően egy zergét ábrázoló cégtáblával a homlokzatán. A tulajdonos tartozása miatt az épület hamarosan a városra szállt, amelyet szegényházként, és a Rókus fiókkórházaként is működött. Az épület után kapta a nevét az itt kialakított közterület, amely így Zerge utca (németül Gemse Gasse) lett.

Az utca neves lakói

Sok neves lakója volt a Zerge utcának az évek során, többek között Petőfi Sándor özvegye, Szendrey Júlia, aki 1867-től haláláig, 1868-ig élt a mai 13. szám helyén álló épületben. Továbbá ide költözött egy rövid időre albérletbe az ifjú Krúdy Gyula is. Az utcában, a mai 11. szám alatt található a Vörösmarty Gimnázium, amely az 1871/1872 tanévben kezdte meg működését reáltanoda néven, és amely Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című ifjúsági regényében a Vörösingesek iskolájaként szerepel.

A reáltanoda 1/A oszálya 1892-ben

A Zerge utcában, egy csokoládészínű földszintes palotában lakott Horánszky Nándor országgyűlési képviselő, akit 1902 március 4-én magyar királyi kereskedelmi miniszternek neveztek ki Széll Kálmán kormányában. A népszerű politikus mindössze néhány hétig töltötte be a pozíciót: ugyanis április 19-én betegség következtében elhunyt. A polgárok ekkor a közmunkatanácshoz fordulva kezdeményezték, hogy az utcát Horánszkyra nevezzék át, ami néhány hónapos huzavona után meg is történt.

Az immár Horánszky utca hagyományaihoz hűen további neves lakókat is magáénak tudhatott. Itt élt (a mai 12. szám alatti házban) az 1930-as években Kállay Miklós miniszterelnök, és itt született – 1930-ban – Dr. Jakó Géza fül-orr-gégész, a mikro- és lézersebészet megalkotója, aki 1980-1992 között az egyesült államok elnökeinek orvosi főtanácsadója is volt. A mai 27-es számú házban pedig Pilinszky János költő lakott 1938-tól 1939-ig.

Verklis a Makarenkó utca 10. előtt

Horánszky, Makarenkó, Horánszky

A II. világháború után ez az utca sem úszta meg az átnevezési hullámot és 1950-ben Makarenkóra cserélték a Horánszky utcatáblákat, a pedagógiai köteteiről elhíresült Anton Szemjonovics Makarenkó, szovjet író és pedagógus után. A régi és egyben mai nevét a rendszerváltást követően, 1991-ben kapta vissza a Horánszky utca. A közterületet 2012-ben újították fel az Európa Belvárosa Program keretében. 

Horánszky Nándor királyi kereskedelemügyi miniszter

Horánszky Nándor, a hórai nemesi család sarja 1838-ban született Egerben. 1861-ben a királyi táblán fogalmazó, majd törvényszéki bíró lett Szolnokon, ahol 1872-ben országgyűlési képviselővé választották. 1875-ben belépett a Szabadelvű Pártba, majd Apponyi Alberttel megszervezte a Nemzeti Pártot. Bánffy Dezső miniszterelnök – akivel kis híján párbajra is kelt – lemondása után újra csatlakozott a Szabadelvű Párthoz és Széll Kálmán kormányát támogatta. A gazdasági-pénzügyi kérdésekben jártas Horánszkyt március 4-én kereskedelemügyi miniszternek nevezik ki.

„Horánszky Nándor napkeltével mindig fejszét ragadott és úgy felaprított egy rakás fát a zerge-utcai ház udvarán, hogy a híres brit miniszter (William Gladstone – a szerk.) sem különben. Ez a foglalkozás pedig kitűnő jele az új miniszter jövőjének. Az új rendszernek még mindig sok a felvágni való fája. Horánszky Nándor bizonyosan gőzerővel fog aprítani, anélkül, hogy a maga hátán engedne fát vágni” – írta a Hazánk című lap 1902-ben a miniszteri kinevezést követő napon.

A pozícióját Horánszky nem sokáig tudta betölteni, tüdőgyulladás következtében az év április 19-én elhunyt. Halálának hírére Ferenc József császár a következő táviratot írta a gyászoló családnak: „Mélyen meghatott édes atyjának oly váratlan elhunyta. Én és az ország a boldogultban a lelkes és tetterős hazafit gyászoljuk, kitől alig elfoglalt miniszteri állásában is még sok hasznos szolgálatot vártunk. Fogadja ön és a gyászoló család ezen nagy veszteség alkalmából legbensőbb részvétem biztosítását”.

A minisztert a Kerepesi temetőben (ma Fiumei úti sírkert) helyezték örök nyugalomra. 

Sorozatunkban eddig a Márkus Emília utcáról, az Asztalos Sándor utcáról, a Visi Imre utcáról , a Diószegi Sámuel utcáról, az Apáthy István utcáról, a Dugonics utcáról  valamint a Rökk Szilárd utcáról írtunk már.

Forrás: emlekezzbudapest.hu, OSZK, Hungaricana, Magyar Életrajzi Lexikon, Hazám, Pesti Napló/Arcanum Digitális Adatbázis