Három józsefvárosi iskola, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium, valamint a Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetői posztjára írt ki nyílt vezetői pályázatot a Belső-Pesti Tankerületi Központ.

Mindhárom esetben határozott időtartamra, 2021. augusztus 16. és 2026. augusztus 15. közötti időszakra szól a felhívás, egyébként határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony keretében.

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

A pályázatokat mindhárom esetében 2021. március 18-ig, postai úton kell eljuttatni a Belső-Pesti Tankerületi Központnak (1071 Budapest, Damjanich utca 6.), elbírálásukra 2021. június 28-i határidővel kerül sor.

Forrás: kk.gov.hu