Mi a húsvét üzenete 2022-ben akkor, amikor háború zajlik egy szomszédos országunkban?

A húsvét keresztény életünk középpontja. A kereszténység arról szól, hogy Jézussal egy bensőséges kapcsolatra törekszünk. Az ő élete abban csúcsosodott ki, hogy teljesen odaadta magát szeretetből és erre az önátadásra hív bennünket is. Egy ilyen kiélezett helyzetben, mint ami a szomszédos országban zajlik, Jézus lehet a vonatkoztatási pont, aki azt mutatja, hogy szeretetből ajándékozzuk oda önmagunkat. Hogy ez milyen formában történjék, azt mindenkinek a saját életében kell megkeresnie. Jelentheti azt is, hogy együttérzünk a rászorulókkal, hogy van egy jó szavunk az menekültekhez vagy, hogy egy ebédnél a béke hangján szólalunk meg.

Úgy tudom, a jezsuita közösség is segíti a háború elől menekülőket…

A jezsuita rendnek immár ötven éve, a vietnámi háború óta, van egy nemzetközi menekültszolgálata. Azóta sajnos mindig szükség volt rá, és ez ma sincs másként. Immár Magyarországon is működik a szolgálat, amely tud erre a helyzetre reagálni. Tudjuk közvetíteni a jószándékú felajánlásokat oda, ahol arra nagy szükség van, és azokat az önkénteseket is be tudtuk csatornázni, akik felajánlották segítségüket akár a pályaudvarokon lévő misszióban, akár az új menekültközpontban. Az ide érkező menekültek számára, legyenek kárpátaljai magyarok vagy ukránok, egy-egy emberi szó nagyon fontos volt ezekben a napokban, miként az is, hogy jelen legyünk számukra.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

Korunk másik nagy problémája a Covid. Mennyire kellett átszervezni a közösségi életüket a járvány miatt?

Jelentős változások voltak az egész világon, ahogy itt, a templomban is. Az atyáknak újra kellett gondolniuk a lelkipásztori szolgálatot, hiszen volt olyan időszak, amikor a templomi jelenlét sem volt lehetséges. A szentmisékbe online közvetítés segítségével lehetett bekapcsolódni. Ez mindenkinek nehéz volt, de sok hálás visszajelzés jött, hogy a hívek még ebben az időszakban is tudtak találkozni hitük forrásával. Azt hiszem, egészen rugalmasan reagált az egyház és a templom is, abban a reményben, hogy vissza tudunk térni a normalitásba.

Milyen programokra számíthatnak idén a hívek a húsvéti időszakban?

A Szent Háromnap liturgiái nagyon magával ragadóak, különösen ünnepélyesek és ilyenkor sok ember érkezik hozzánk is. Ez az alap. Ezen kívül jelenléti formában újra beindultak a kis közösségek. Nemcsak a templomban, a Párbeszéd Házában, hanem most már a Mikszáth Kálmán téren lévő Krisztus Király Plébániában is. Az ottani közösségi terekben is van lehetőség találkozásokra.

Fotó: Ványi Ákos / Hírnyolc

Mennyire sikerült integrálni a Krisztus Király kápolnát?

A kápolna tavaly ősz óta tartozik a jezsuita rend fennhatósága alá. Ez a plébániatemplom, melyben törekszünk kihasználni azt, hogy bár méretileg kisebb, ugyanakkor bensőségesebb találkozásra ad lehetőséget. És vannak olyan közösségi programok, amelyeket ott tartunk, valamint a jezsuita kiadó is oda tette át székhelyét. A tervek között szerepel egy könyvesbolt nyitása is, amivel reményeink szerint jobban el tudjuk érni a fiatalokat.

Szent Ignác évet hirdetett a rend. Mik voltak ennek a legfontosabb mozzanatai?

Szent Ignác megtérésének 500. évfordulóját ünnepeljük, amely kettős ünnep, mert 400 évvel ezelőtt avatta őt szentté a katolikus egyház. Példaképként áll előttünk, az ő elköteleződése Jézus mellett, a közösségszervező munkája és lelkigyakorlatos életművéből sokan kaptak lelki táplálékot és megerősítést. Ez az alapja az emlékévnek, sok szép találkozás és ünnep kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Az életéről musical is készült, amelynek a bemutatója nyáron lesz. Július 31-én, Ignác napján pedig egy nagy ünnepséget tartunk itt, a Jézus Szíve templomban.

Fotó: Baranyai Attila / Hírnyolc

A templom több szakaszban megújult, vannak-e még tervek?

A Jézus szíve templomban a legfontosabb dolgok már megújultak, most inkább a Krisztus Király kápolna van terítéken, főleg a belső tereinek a felújítása. Alkalmassá kell tenni a lelkipásztori munkához, a közösségi programokhoz, valamint az oda költözött kiadó igényeit is figyelembe kell venni. Szeretnénk minél jobban felhasználni a tereket úgy, hogy jó legyen ott találkozni és tudjon a közösség bővülni is.

Sok templom küzd azzal a kihívással, hogy a fiatalokat nehéz megszólítani. Ez úgy tűnik, a jezsuitáknál nem okoz gondot, hiszen sok fiatal látogatja a Jézus Szíve templomot…

Valóban akár a hétköznapi, akár a vasárnapi szentmisékre is sok fiatal jár, ami abból is fakad, hogy egy egyetemi városrészen vagyunk, de mi is igyekszünk számukra az ő nyelvükön közvetíteni az evangéliumot. Továbbá olyan szempontból is előnyben vagyunk, hogy itt egy közösség működik, és nem egyedül kell egy plébános atyának helytállnia, ami sokszor nagy kihívás lehet. Itt van egy olyan támogató közeg, ami a jezsuita rendtársakat is jelenti, amibe jó bekapcsolódni. Valamint a jezsuita lelkiségben is sokan tálalnak olyan fogódzót, ami segítheti az életükben a konkrét kérdésekben is eligazodni és helytállni. Szerintem ezért jönnek szívesen a Jézus Szíve templomba a fiatalok is.