A kérdésre a válasz attól függ, hogy a megépítendő játszótérnek mi jogi jellege. Ha ez társasházi beruházás, ami során új, közös tulajdon jön létre, akkor az a rendes gazdálkodás körét meghaladó beruházás, így az összes tulajdonos hozzájárulása kell hozzá.

Ha magánberuházás

Amennyiben a megépítendő játszótér a 3 család magánberuházása, akkor csak a közös terület használatához kell hozzájárulást kérni. Ebben az esetben az építmény a 3 család magántulajdona. Ebben az esetben a játszótér karbantartása, fenntartása a 3 család kizárólagos felelőssége. Feltétel továbbá, hogy a kert jellege nem változhat meg, azon nem elbontható felépítmény így sem épülhet. Ilyenkor a közgyűlésen résztvevők egyszerű többségének hozzájárulása szükséges.

Fontos tudni

A nyitott, mindenki által hozzáférhető játszótereknél figyelembe kell venni a vonatkozó szabványokat, biztonsági előírásokat a telepítésnél, valamint folyamatos, szakértői felülvizsgálatot igényel az üzemben tartás, amit a fogyasztóvédelmi hatóság felügyel. Ha a játszótér magánhasználatban van, elkerítve, akkor a szabályoktól el lehet tekinteni.

A közös területek hasznosítása, használata tekintetében a társasház közgyűlésének van joga döntést hozni, és amennyiben ez nem elidegenítést vagy a rendes gazdálkodást meghaladó kiadást jelent, addig a közgyűlés egyszerű többsége határoz.

Főszabály szerint a fenntartás körébe eső üzemeltetés, karbantartás és felújítás nem a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadás, ellenben a közös tulajdonban lévő épület, épületrész bővítése, új épület, épületrész bővítése vagy épület-berendezés létesítése már annak minősül.