A szerződéses kötelezettségek tekintetében több szempontot is figyelembe kell venni. A társasházzal kötött valamennyi állandó szerződés megkötésére, módosítására alapvetően a társasház legfőbb döntéshozó szerve, a közgyűlés jogosult. Amennyiben valamilyen rendkívüli esemény történik, abban az esetben el lehet térni ettől a szabálytól, akkor, ha a gyors döntés meghozatala indokolt.

A társasház dönt az emelésről

A közös képviselő díjazása viszont ennél speciálisabb, hiszen amíg az üzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben önállóan vagy a közgyűlés felhatalmazása alapján dönthet (mindkét esetben a társasházi törvény vagy a megbízási szerződése által leírtak mentén haladva), a díjazásával kapcsolatban speciális szabályt tartalmaz a társasházi törvény. Nevesíti azt, mint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó döntést, azaz:

„A közgyűlés kizárólagos hatáskörében határoz: a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének és tagjainak, valamint a számvizsgáló bizottságnak a megválasztásáról, felmentéséről és díjazásáról…”

Néha a költségvetésbe becsempészik…

A közös képviselő indoklása nem helyes, önmagában a szerződésében foglalt vagy KSH szerinti infláció arányos emelés lehetősége nem jelenti azt, hogy ezt ő közgyűlési határozat nélkül megteheti.

Sok közös képviselő azt a gyakorlatot folytatja, hogy a költségvetési tervtáblázatba csempészi az emelést és ha a közgyűlés a költségvetési tervet elfogadta, elfogadottnak tekinti a saját díjának emelését is. Ez a gyakorlat sem teljesen helyes, a közös képviseleti díj emelésének a közgyűlésen el kell hangoznia, és arról szabály szerint közgyűlési határozatnak kell születnie.