Az olyan esetekben, amikor nem társasházi közös vezetékből ered az ázás, a közös képviselőnek a felszólításon kívül sajnos valóban nincs más jogi eszköz a kezében, amivel kikényszeríthető a magántulajdonos által végzendő javítási munka. Semmilyen hatósági jogosultsággal nem rendelkezik.

Elsődleges teendő, hogy hivatalosan szólítsuk fel tulajdonostársunkat (írásban), hogy a problémát szüntesse meg. Érdemes mellé csatolni a ház vízvezeték szerelőjének a nyilatkozatát a témában.

Amennyiben ez nem vezet eredményre és a birtoksérelem (ázás) 1 éven belül áll fenn, a területileg illetékes jegyzőnél kell kérni birtokvédelmi eljárást. Ebben kérni kell a birtoksértő magatartás megszüntetésére való kötelezést. A jegyző ilyenkor lefolytatja az eljárást, ahol helyszíni szemlét is tartanak. A jegyző első körben kötelezni fogja a személyt a hiba feltárására, megállapítására és miután ez megtörtént, a hiba elhárítására.

Amennyiben az ázás 1 éven túl már jelentkezett vagy a jegyző nem tudta adott idő alatt lezárni az ügyet, birtokvédelmi pert kell indítani a bíróságon az eredeti állapot helyreállítása és esetleges kártérítési kötelezettség megítélése érdekében.

Fontos, hogy a jegyzői eljárásban kártérítés megállapítását nem lehet kérni, azt csak bíróságon tehetjük meg.