Egy társasházban nem csupán lakások, hanem egyéb, nem lakás céljára szolgáló helyiségek is megtalálhatók (pl.: üzletek, tároló, garázs, lépcsőház) és az ún. közös tulajdon tárgyát képező ingatlanrészek. A közösség a közös tulajdonban lévő épületrészek, területek és helyiségek használatára az Alapító okiratban, a Szervezeti és Működési Szabályzatban, illetve közgyűlési határozaton alapuló használati szerződésekben határozhat meg részletes szabályokat. Ezeknek hiányában a közös területeket mindenki jogosult használni, ezzel azonban nem sértheti a többi tulajdonostárs jogát és jogos érdekét.

A közgyűlés hozhat szabályokat a közös tulajdon használatára vonatkozóan is. Például kijelölhet az udvaron egy területet a kerékpárok tárolására vagy egy helyiséget babakocsik tárolására.

A pincék használata

Érdekes kérdés a társasházban található közös tulajdonú pincék használata. Sok esetben több tulajdonos van, mint rendelkezésre álló helyiség. Új tulajdonosként abba a helyzetbe kerülhetünk, hogy bár nincs semmilyen megosztási megállapodás, mégse tudunk pincét használni. Ilyen estben a közgyűlés dönthet az újrafelosztásról vagy egy várakozó lista felállításáról.

Tűzvédelmi előírások

A közös területek használata során figyelembe kell vennünk a tűzvédelmi előírásokat. Fontos például, hogy a menekülési útvonalak minimális szélességének legalább 1,10 méternek kell lennie, ezt tilos leszűkíteni. A padlófelülettől mért 1,95 méter alatt sem szerelhetők a falra tárgyak.