Mint minden közösségben, a társasházakban is minimálisra kell csökkenteni a kontaktusok számát, a lépcsőházban, liftben is viseljünk maszkot. Figyeljünk jobban a lépcsőházi ajtók állapotára (tisztíttassuk gyakrabban) és sűrűbben ellenőrizzük, hogy azok megfelelően záródnak-e, hogy ezzel is csökkentsük az idegenek jelenlétét. Tisztíttassuk sűrűbben a közös térben található kilincseket, korlátokat, liftajtókat, a lift nyomógombjait, a kapucsengőt.

Nem lehet közgyűlést tartani

A veszélyhelyzet ideje alatt nem tartható közgyűlés. Amennyiben ez idő alatt járna le az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje, lehetőség van arra, hogy azt a veszélyhelyzet megszűnésével tárgyalja (90 napon belül) a ház.

Fontos üzemeltetési kérdésekben lehet döntéseket hozni ilyenkor is. Ha a tulajdoni hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostársak a napirend, az ok és a közgyűlési határozatra tett javaslat megjelölésével írásban kérik, akkor meg kell tartania közgyűlést, de csakis írásos (akár e-mailes) formában. De csak akkor érvényes ez, ha a tulajdoni hányadok felénél több szavazat érkezik be.

Veszélyhelyzet alatt a társasház közös képviselője (vagy az intéző bizottság) nem mondhat fel és nem váltható le.

Tolerancia

A veszélyhelyzet matti emberi feszültségek, idegesség sajnos kihat a társasházon belüli viszonyokra is. Ebben a nehéz időszakban mind a tulajdonosoknak, mind a közös képviselőnek megfelelő empátiával kell kezelni a fennálló helyzetet, problémákat.