A Társasházak tekintetében el kell különíteni a figyelemfelhívó tábla kihelyezésének okát és jellegét. Ezek a táblák a lehulló vakolatból eredő károkra figyelmeztetnek.

Miért került ki a tábla?

Az egyik alapvető kérdés, hogy miért, milyen esemény kapcsán kerül ki a figyelmeztető tábla? Amennyiben egy éppen a közelmúltban lehulló vakolatdarab miatt, azaz abból a célból, hogy figyelmeztessen addig, ameddig az azonnal megrendelt veszélytelenítés meg nem érkezik, abban az esetben a társasház eleget tesz kárenyhítési kötelezettségének és részben mentesülhet az ez idő alatt okozott károkból eredő felelősség alól.

Teljes egészében csak abban az esetben mentesülhet, ha a vakolathullással érintett közterületet le is zárja (elkeríti és az elkerítésre is jól látható magasságban kihelyezi a táblát és az áthaladás tiltására való figyelmeztetést).

Fotó: Hírnyolc

Régóta ott van?

Amennyiben viszont már egy régóta tudott állapotról van szó, és a táblák kihelyezésén túl nem történik semmilyen esemény (azaz nem tesznek semmit a hulló vakolat ellen), akkor a Társasház nem mentesül az okozott kár alól.

Amennyiben régóta ismert állapot esetén táblák figyelmeztetnek, és a Társasház rendszeresen végez veszélytelenítési munkát (negyedévente), mert csak ennyire telik a költségvetésből, és ezt igazolni is tudja, akkor lehetőség van az okozott kár megosztására a károsulttal. Ilyen esetben tehát csak részben lesz felelős a társasház az autóra hulló vakolatok miatt.