A kezdetek azonban nem voltak ennyire egyszerűek. A környék katolikus hívei már 1907-ben oltárt állítottak az Őrnagy utcai iskolában, ahol vasárnaponként szentmisére összegyűltek. 1913-ban kápolnaegyesületet alakítottak, melynek célja egy állandó templom építése volt, az első világháború azonban keresztülhúzta ezen terveket. A háború végeztével újraindult a gyűjtés: téglajegyekkel, sorsjegyekkel lehetett támogatni az építkezést.

Fotó: Wikipedia

A szükséges összeg 1928-ra gyűlt össze, s miután a Kerepesi út 31. szám alatti telket is megkapták a székesfővárostól, Petrovácz Gyula építészmérnök tervei alapján megkezdődhetett a munka. Az alapkőletételre április 1-én, virágvasárnap került sor. Az építkezés pedig olyan jól haladt, hogy fél év alatt el is készült az 573 négyzetméteres, 1500 hívő befogadására alkalmas templom. Serédi Jusztínián hercegprímás október 28-án szentelte fel, védőszentjének – Magyarországon elsőként – a karmelita apácát, Lisieux-i Szent Terézt választották. A nagyharangja két évvel később, orgonája 1939-re készült el.

Fotó: Hámori Gyula / Fortepan

A második világháborúban, Budapest ostromakor és 1956-ban is súlyos sérüléseket szenvedett az épület, s csak 1986-ban kezdődött meg a teljes felújítás. A szentélyben lévő Lisieux-i Szent Terézt ábrázoló freskó sajnos megsemmisült, a névadó szent mozaikképe azonban fennmaradt a főhomlokzaton. Az orgona felújítására 1991-92-ben került sor.

Fotó: Ványi Ákos / Hírnyolc

A Lisieux-i Szent Teréz templom plébánosai

A templom plébánosa Lőrincz Zoltán Péter. Elődjének Bajcsy Lajos atyának 25 éves kerületi szolgálatáért Józsefváros díszpolgára címet adományoztak 2019-ben. Bajcsy atyát 2020-ban az Esztergom-budapesti egyházmegye felmentette lelkipásztori beosztásából és nyugállományba helyezte.